Anmäl dig här

18 juni 08:30 - 12:00

Ett uppdaterat samhällskontrakt

Corona var gnistan. När pandemin i början av förra året svepte in över Sverige kom den att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att möta dessa utmaningar och att bidra till ett uppdaterat samhällskontrakt startades i juli 2020 Nysta - Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Under året som gått har vi tagit fram ett stort antal idéer och konkreta förslag på hur samhällskontraktet, demokratin och välfärden kan stärkas. De utgör kärnan i Nystarapporten, som vi presenterar vid en halvdagskonferens den 18 juni.

Tillsammans med representanter från alla samhällssektorer tar vi oss an de viktigaste frågorna som Nysta har tacklat under året:

 • Vilka är de stora samhällsutmaningar och problem som vi tillsammans måste lösa?
 • Hur påverkas dessa utmaningar och samhället i allmänhet av den snabbföränderliga och tumultartade tid vi lever i?
 • Hur kan civilsamhället bidra till ett uppdaterat samhällskontrakt och ett bättre Sverige? 

Välkommen till försommarens viktigaste förmiddag – om hur vårt land efter corona kan utvecklas i den riktning som ett modernt demokratiskt välfärdssamhälle behöver. Var med i samtalet om hur livet ska kunna bli bättre och mer meningsfullt för alla, i vårt gemensamma framtida Sverige. 

   Praktisk information

   Datum: Fredag den 18 juni 2021
   Tid: 08:30 – 12:00
   Pl
   ats: Konferensen äger rum digitalt. Du kommer att få en länk skickad till den mejladress du anger vid anmälan vid ett senare tillfälle.

   Är du i behov av särskilda hjälpmedel? Vänligen kontakta love.hansson@famna.org

   Anmäl dig här

   Medverkar gör bland andra

   Ahmed Abdirahman
   Grundare The Global Village och Järvaveckan

   Läs mer

   Jason Diakité
   Artist

   Läs mer

   Jakob Forssmed
   Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (KD)

   Läs mer

   Lena Hallengren
   Socialminister (S)

   Läs mer

   Antje Jackelén
   Ärkebiskop Svenska kyrkan

   Läs mer

   Amanda Lind
   Kultur- och demokratiminister (MP)

   Läs mer

   Tomas Lindroth
   Institutionen för tillämpad IT Göteborgs universitet

   Läs mer

   Annie Lööf
   Partiledare (C)

   Läs mer

   Hanna Stjärne
   VD Sveriges Television

   Läs mer

   Fredrik Torberger
   Director Citizens & Societies Kairos Future

   Läs mer

   Lars Trägårdh
   Professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

   Läs mer

   Judit Wefer
   Områdesledare transformativ offentlig sektor och civilsamhället Vinnova

   Läs mer

   Program

   Upptakt, om samhällskontraktet


   Öppningsanförande av Antje Jackelén.

   Diskussion med olika perspektiv på vad vårt samhällskontrakt innebär lett av Nystas teamledare Magnus Karlsson. Med Annie Lööf, Lars Trägårdh och Martin Ärnlöv.

    30min

    Sprickorna i samhällsstrukturen

    Nystas teamledare Wanja Lundby-Wedin och Hannah Kroksson talar om de mest allvarliga samhällsutmaningar som Nysta har identifierat, till exempel socialt utanförskap, långtidsarbetslöshet och redan kraftigt pressade välfärdssystem.

    Panelsamtal om utmaningarna med bland andra Lena Hallengren, Ahmed Abdirahman och Hanna Stjärne.

     45min

     Paus

     Diktuppläsning med Sara Nazari.

     15min

     En omvälvande tid

     Nystas teamledare Helena Thybell, tillsammans med inbjuden gäst Fredrik Torberger, ger Nystas perspektiv på omfattande pågående samhällsförändringar som den accelererande digitaliseringen och medföljande krav på teknisk kompetens, nya typer av sociala rörelser och organiseringsformer och ett i vissa fall mer hotfullt och hatfyllt offentligt samtal.

     Panelsamtal om pågående utveckling och trender med representanter från olika samhällssektorer, bland andra Jason Diakité, Tomas Lindroth och Judit Wefer.

     45min

     Paus

     15min

     En kraft att räkna med

     Nystas teamledare Marika Markovits och Johan Oljeqvist går igenom de många förslag på lösningar på nuvarande och kommande samhällsproblem som Nysta har tagit fram, bland annat hur vi skapar ett mer inkluderande samhällskontrakt som inte lämnar vissa grupper utanför, hur vi skapar en långsiktigt hållbar välfärd med både valfrihet och hjälp till alla och hur gör civilsamhället till en mer aktiv part redan vid utformnings- och planeringsstadiet av den samhällsutveckling vi eftersträvar.

     En politisk panel med bland andra Amanda Lind och Jakob Forssmed diskuterar och får reagera på Nystas förslag.

      60min

      Avslutning

      Medverkande från Nysta

      Martin Ärnlöv

      Generalsekreterare Svenska Röda Korset och ordförande för Nysta

      Ola Mattsson

      Chef Growth Hub Rädda Barnen och co-pilot för Team Digitalisering och AI

      Negin Tagavi

      Strategisk verkställande ledare Fryshuset och co-pilot för Team Civilsamhällets övergripande förutsättningar

      Wanja Lundby-Wedin

      1:e vice ordförande kyrkostyrelsen Svenska kyrkan och teamledare för Team Arbetsmarknad

      Magnus Karlsson

      Professor Ersta Sköndal Bräcke högskola och teamledare för Team Forskning, utveckling och innovation

      Helena Thybell

      Generalsekreterare Rädda Barnen och teamledare för Team Digitalisering och AI

      Marika Markovits

      Domprost Stockholms domkyrkoförsamling och teamledare för Team Välfärd i förändring

      Hannah Kroksson

      Generalsekreterare LSU och teamledare för Team Det demokratiska utrymmet

      Johan Oljeqvist

      VD Fryshuset och teamledare för Team Civilsamhällets övergripande förutsättningar